DOTACE 2019

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • název projektu - Akce a vybavení SH ČMS SDH Klopotovice na rok 2019
 • žadatel- SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu...................................................... 23 411,-Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje.......................................................... 23 000,-Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

 • název projektu - Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................... 136 470,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ................................................ 68 470,-Kč
 • vlastní zdroje obce......................................................................................... 68 000,-Kč

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2019

 • název projektu - Podpora celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................. 38 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ............................................... 38 000,-Kč

dotační titul:
MŠMT MTZ 2019 - program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • název projektu - materiálně technické zabezpečení
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................. 28 210,-Kč
 • z toho- z rozpočtu MŠMT............................................................................. 19 747,-Kč

dotační titul:
MŠMT VO 2019 - program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • název projektu - volnočasové aktivity
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................. 50 221,-Kč
 • z toho- z rozpočtu MŠMT........................................................................... 20 088,-Kč

DOTACE 2018

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • název projektu - Akce a vybavení SH ČMS SDH Klopotovice na rok 2018
 • žadatel- SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................................... 38 000,-Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje............................................................................. 38 000,-Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

 • název projektu - Vybavení jednotka sboru dobrovolných hasičů Klopotovice, zřízené obcí Klopotovice
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ................................................................... 190 000,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ...................................................................... 95 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce............................................................................................................... 95 000,-Kč

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018

 • název projektu - Podpora celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu .................................................................... 25 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ....................................................................... 25 000,-Kč

dotační titul:
MŮJ KLUB 2018 - program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • název projektu - Program státní podpory sportu MŮJ KLUB
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • z toho- z rozpočtu MŠMT .................................................................................................... 10 500,-Kč

dotační titul:
MŠMT MTZ 2018 - program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • název projektu - materiálně technické zabezpečení
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................. 84 890,-Kč
 • z toho- z rozpočtu MŠMT........................................................................... 50 934,-Kč

dotační titul:
MŠMT VO 2018 - program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

 • název projektu - volnočasové aktivity
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ............................................. 90 818,-Kč
 • z toho- z rozpočtu MŠMT............................................................................ 47 009,-Kč

DOTACE 2017

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

 • název projektu - Akce a vybavení SH ČMS SDH Klopotovice na rok 2017
 • žadatel- SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu....................................................................... 17 000,-Kč
 • z toho z rozpočtu Olomouckého kraje............................................................................. 17 000,-Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

 • název projektu - Vybavení jednotka sboru dobrovolných hasičů Klopotovice, zřízené obcí Klopotovice
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ................................................................... 270 000,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ...................................................................... 135 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce............................................................................................................... 135 000,-Kč

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

 • název projektu - Podpora celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu .................................................................... 40 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ....................................................................... 20 000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH................................................................................................................ 20 000,-Kč

Ministerstvo zemědělství ČR

dotační titul:
Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

 • název projektu - 129 663 05 hasičská zbrojnice
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu................................................................... 560 000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MZ ............................................ 392 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce.............................................................................................................. 168 000,-Kč

DOTACE 2016

dotační titul:
Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • název projektu - nákup dopravního automobilu pro JSDH Klopotovice
 • žadatel- Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu..................................................................... 900 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje......................................................................... 100 000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR....................... 450 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce............................................................................................................... 350 000,-Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

 • název projektu - nákup zásahových helem pro jednotku SDH
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ...................................................................... 46 484,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje ....................................................................... 23 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce................................................................................................................ 23 484,-Kč


SDH Klopotovice

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016

 • název projektu - Program na podporu celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ..................................................................... 40 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ........................................................................ 20 000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH................................................................................................................ 20 000,-Kč

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů(fyzických osob), spolků a pobočkových spolků hasičů Olomouckého kraje 2016

 • název projektu - soutěž mladých hasičů v PÚ pořádané starostou sboru I. ročník
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ....................................................................... 9 000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje .......................................................................... 7 000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH ................................................................................................................. 2 000,-Kč

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR

dotační titul:
Program dotace pro jednotky SDH obcí

 • název projektu - pořízení nového dopravního automobilu určeného k evakuaci osob
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu................................................................... 900 000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR..................... 450 000,-Kč
 • vlastní zdroje obce............................................................................................................. 450 000,-Kč

© 2016 PLAMEŇÁCI - Klopotovice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!