Dotace

dotační titul:
Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

 • název projektu - nákup dopravního automobilu pro JSDH Klopotovice
 • žadatel- Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu.................................................................. 900000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje...................................................................... 100000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR.................... 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce........................................................................................................... 350000,-Kč

dotační titul:
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

 • název projektu - nákup zásahových helem pro jednotku SDH
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ................................................................... 46484,-Kč
 • z toho - z rozpočtu Olomouckého kraje .................................................................... 23000,-Kč
 • vlastní zdroje obce............................................................................................................. 23484,-Kč


SDH Klopotovice

dotační titul:
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2016

 • název projektu - Program na podporu celoroční činnosti oddílu mladých hasičů a rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Klopotovice
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ................................................................ 40000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ................................................................... 20000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH........................................................................................................... 20000,-Kč

dotační titul:
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů(fyzických osob), spolků a pobočkových spolků hasičů Olomouckého kraje 2016

 • název projektu - soutěž mladých hasičů v PÚ pořádané starostou sboru I. ročník
 • žadatel - SDH Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu ................................................................ 9000,-Kč
 • z toho- z rozpočtu Olomouckého kraje ................................................................... 7000,-Kč
 • vlastní zdroje SDH .......................................................................................................... 2000,-Kč

Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR

dotační titul:
Program dotace pro jednotky SDH obcí

 • název projektu - pořízení nového dopravního automobilu určeného k evakuaci osob
 • žadatel - Obec Klopotovice
 • celkové náklady realizovaného projektu............................................................ 900000,-Kč
 • účelová investiční dotace z rozpočtové kapitoly MV GŘ HZS ČR.............. 450000,-Kč
 • vlastní zdroje obce..................................................................................................... 450000,-Kč